Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-14-000330/REH/05/1/05.1310.208.02/01 wniesione przez Zespół Opieki Zdrowotnej 09R/010015 39-100 Ropczyce ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54