Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-14-000325/REH/05/01/05.1310.208.02/01 wniesione przez Gabinet Rehabilitacji Leczniczej S.C. Monika Jagusiak, Jacek Bałon, 09R/130023 39-305 Borowa 333A