Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania Nr 09-14-000510/LSZ/03/1/03.4520.030.02/01 wniesione przez Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2