Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-14-000359/REH/05/01/05.1310.209.02/01 wniesione przez Marta Bakowska i Magdalena Progorowicz S.C., 09R/030833 35-036 Rzeszów ul. Żwirki i Wigury 8