Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-14-000345/REH/05/01/05.1310.209.02/01 wniesione przez Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Beata Hajnus, 09R/030943 38-440 Iwonicz ul. Floriańska 143 A