Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-14-000323/REH/05/01/05.1310.208.02/01 wniesione przez NZOZ Gabinet Rehabilitacji Medycznej "BETAMED", 09R/030760 35-209 Rzeszów ul. Ofiar Katynia 15/15