Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-14-000325/REH/05/1/05.1310.208.02/01 wniesione przez Gabinet Rehabilitacji Leczniczej Małgorzata Walecka, 09R/130004 39-300 Mielec, ul.Ks.Kardynała Wyszyńskiego 16